Ehdotuksen tiedot

Hydrometry. Sedimentation. Measurements required for effective sediment management and control at river structures
Tunnus:FprCEN/TS 18041
Komitea:CEN/TC 318
Lausuntopyynnön määräaika:2024-02-19
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.