Ehdotuksen tiedot

Gas cylinders. Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders. Design, construction and testing. Amendment 2 (ISO 7866:2012/DAM 2:2024)
Tunnus:EN ISO 7866:2012/prA2
Komitea:CEN/TC 23
Lausuntopyynnön määräaika:2024-04-04
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.