Ehdotuksen tiedot

Shell boilers. Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Tunnus:prEN 12953-2
Komitea:CEN/TC 269
Lausuntopyynnön määräaika:2024-04-11
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.