Ehdotuksen tiedot

Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure. Polyethylene (PE). Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system
Tunnus:FprEN 1519-1
Komitea:CEN/TC 155
Lausuntopyynnön määräaika:2018-10-11
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.