Ehdotuksen tiedot

Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Pyöräkuorman kestävyyden määritys
Tunnus:prEN 1569
Komitea:CEN/TC 217
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-18
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.