Ehdotuksen tiedot

Foot and leg protectors. Requirements and test methods for footwear component assessment. Part 2: Non-metallic toecaps (ISO/FDIS 22568-2:2018)
Tunnus:FprEN ISO 22568-2
Komitea:CEN/TC 161
Lausuntopyynnön määräaika:2019-01-14
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.