Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 26262-11 Tieajoneuvot. Toiminnallinen turvallisuus. Osa 11: Ohjeita standardin ISO 26262 soveltamiseen puolijohteisiin
Tunnus:E538
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.