Ehdotuksen tiedot

Puurakenteet. Rakenteellinen LVL. Vaatimukset
Tunnus:FprEN 14374
Komitea:CEN/TC 124
Lausuntopyynnön määräaika:2019-02-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.