Ehdotuksen tiedot

SFS-ISO 18436-1:2012 Koneiden kunnonvalvonta ja diagnostiikka. Vaatimukset henkilöstön pätevyydelle ja arvioinnille. Osa 1: Vaatimukset arviointitahoille ja arviointiprosessille
Tunnus:E542 - SFS-ISO 18436-1/AC:en, SFS-ISO 18436-1:en
Komitea:SFS
Lausuntopyynnön määräaika:2019-03-15
 
Ehdotus ei ole enää nähtävillä. Jätetyt lausunnot on toimitettu eteenpäin käsittelyä varten.