Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys

Komitea: ISO/TC 8 (Ships and marine technology)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-11-16
LaajennaSupista
 
This standard describes generic measuring and calculation methods to evaluate the energy efficiency of multiple components connected in a system called a functional system. A maritime functional system consists of multiple components. The system is further recognized by integrating multiple functions to achieve an overall goal. The purpose of this standard is to relate the energy efficiency of various functional systems with other installations onboard of same functionality, thus ensuring that efficient design is rewarded. Maritime systems are grouped according to their functionality, to compare the energy efficiency of functional systems which could fulfill the same task onboard a ship. The standard is limited to only include functional systems for which a “unit output” can be clearly defined and which require energy to function. The standard is mainly covering energy consuming functional systems and is not attempting to provide a lifecycle assessment (LCA). An LCA could prove useful when considering systems that consumes substances and which would not meet the functional requirements without the use of such; an example could be a ballast water management system using active substances (these types are not considered in this standard). This version of the standard deals with five types of functional systems: The standard requires specific information about the individual components forming the functional system, the ship and how the functional system will be integrated on board. The energy efficiency is evaluated using a specified set of global ambient conditions.
Komitea: ISO/TC 8/SC 11 (Intermodal and Short Sea Shipping)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-11-17
LaajennaSupista
 
This part of the ISO 28005 series defines the principles and methods for message exchanges between ships, ships' representatives, and shore parties, using this series of standards. This includes the definition of message structure, including how the data content is assembled from other parts of the ISO 28005 series, and how digital signatures for authentication, integrity and confidentiality of the message shall be used. It also includes specification of basic message exchange patterns and the responsibilities of each party in the message exchange. Furthermore, it specifies how more specific message implementation guides (MIG) shall be provided for each type of communication application. Examples of the latter for the maritime single window (MSW) and for mandatory ship reporting systems (MRS) are included in annexes. The specifications in this part are conformant to the requirements in ISO 23807 and uses message exchange and party definitions from IMO FAL.5/Circ.46.
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2023-12-15
LaajennaSupista
 
Tiivistelmä soveltamisalasta: Tämä standardi esittelee suositellut menettelyt värähtelydatan esittämiseksi ja analysoimiseksi, kun kyseessä on pyörivän koneenosan sisältävän koneen värähtelyjen seuranta ja vianmääritys. Eri sovelluksille esitetään erilaisia tekniikoita. Mukana on mittaustulosten signaalinkäsittely, jota käytetään dynaamisten värähtelyilmiöiden tarkastelussa. Standardissa asioiden esitystapa on jaoteltu aikatason ja taajuustason tarkasteluun. Tämä standardi käsittelee vain kunnonvalvonnan värähtelymittausten yleisimmät tekniikat.