Toimialayhteisöt

Toimialayhteisö: Kemesta
Komitea: ISO/TC 6/SC 2 (Test methods and quality specifications for paper and board)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
This document specifies a test method for determining the compressive strength of a sample fixed into an s-shape in the machine direction. This document is applicable to papers with a grammage of 80 g/m2 to 220 g/m2; different grammages can lead to unreliable results.
Komitea: ISO/TC 43/SC 1 (Noise)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
This document specifies measurement methods and conditions to obtain reproducible and comparable exterior noise emission levels and spectra for all kinds of vehicles operating on rails or other types of fixed track, hereinafter conventionally called “unit”. This document is applicable to type testing of units. It provides measurement procedures for vehicle exterior noise (in general, a vehicle type test is carried out using only a selected subset of these tests): It does not include all the instructions to characterize the noise emission of the other infrastructure related sources (bridges, crossings, switching, impact noise, curving noise, etc.). This document is not applicable to: The results may be used, for example:
Toimialayhteisö: Yhteinen Toimialaliitto
Komitea: ISO/TC 22/SC 31 (Data communication)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
This document defines the Open Test sequence eXchange (OTX) additional extension requirements and data model specifications. The requirements are derived from the use cases described in ISO 13209-1.They are listed in Clause 4. The data model specification aims at an exhaustive definition of all features of the OTX extensions which have been implemented to satisfy the requirements. This document establishes rules for the syntactical entities of each extension. Each of these syntactical entities is accompanied by semantic rules which determine how OTX documents containing extension features are to be interpreted. The syntax rules are provided by UML[2] class diagrams and XML schemas, whereas the semantics are given by UML activity diagrams and prose definitions.
Komitea: ISO/TC 207/SC 1 (Environmental management systems)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
Standardi sisältää ohjeet asiakirjan rakenteesta, metatiedoista ja metatietoalueista. Standardin periaatteita sovelle-taan sekä paperimuodossa pääasiassa A4-muotoisiin että sähköisessä muodossa oleviin asiakirjoihin. Tällaisia asia-kirjoja ovat esimerkiksi organisaatioiden tai yksityishenkilöiden laatimat kirjeet, sopimukset, tilaukset, tarjous-pyynnöt, tarjoukset, lausunnot, muistiot ja raportit. Standardia noudattamalla helpotetaan ja nopeutetaan asiakirjan laatimista, lukemista ja käsittelyä. Standardissa on myös otettu huomioon saavutettavuusvaatimukset. Tämä standardi ei sisällä oikeinkirjoitukseen tai kielenhuoltoon liittyviä asioita eikä numeroiden ja merkkien kir-joittamista. Numeroiden ja merkkien kirjoittamiseen liittyvät ohjeet on esitetty standardissa SFS 4175:2006
Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
Tätä standardia sovelletaan kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetuille USB-teholähteen sisältäville kiinteän asennuksen pistorasioille sekä jatkopistorasioille, joita käytetään ainoastaan vaihtovirralla ja jotka ovat suojakoskettimilla varustettuja tai ilman niitä. Pistorasioiden mitoitusvirta on yli 50 V ja enintään 250 V ja nimellisvirta on enintään 16 A ja pistorasiat ovat tarkoitetut sisä- tai ulkokäyttöön.
Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
Tässä tyyppikohtaisessa standardissa esitetään erityisvaatimukset palossa toimiville halogeenittomille nippuna it-sestään sammuville asennuskaapeille kiinteään asennukseen asuin-, toimisto-, maatalous-, teollisuus-, liiketila- ja vastaavissa kohteissa. Tämän standardin mukaisten asennuskaapelien nimellisjännitteet U0/U ovat enintään 300/500 V ja 0,6/1 kV. Tässä standardissa käytetään kaapeleista nimitystä ”palossa toimiva” kaapeli ja käsitteellä tarkoitetaan mm. SFS 6000 -standardisarjassa mainittuja ”palonkestäviä kaapeleita”. Kaikkien esitettyjen kaapeleiden on täytettävä soveltuvin osin standardissa SFS-EN 50525-1 esitetyt yleiset vaati-mukset, minkä lisäksi kunkin kaapelityypin on täytettävä tämän standardin sille asettamat erityisvaatimukset. Tämän standardin mukaisilla kaapeleilla on mm. seuraavat lisäominaisuudet, jotka ovat tärkeitä palotilanteissa. Kaapelit ovat palonkestäviä standardin SFS-EN 50200 tai SFS-EN IEC 60331-1 mukaisesti. Standardinmukaisessa polttokokeessa kaapelin on säilytettävä toimintakykynsä vähintään 90 minuutin ajan. Kaapelit ovat nippuun asennettuna standardin SFS-EN IEC 60332-3 mukaisesti itsestään sammuvia. Kaapelien palaessa syövyttävien hajoamistuotteiden muodostus on standardin SFS-EN IEC 60754-2 mukaan vähäistä. Kaapelien palaessa savunmuodostus on standardin SFS-EN IEC 61034-2 mukaan vähäistä. HUOM. Tämän standardin mukaisia kaapeleita käytetään kohteissa, joissa vaaditaan tiettyjä palonkestävyysominaisuuksia. Tämän vuoksi käytetään tämän standardin mukaisten 300/500 V kaapelien mitoitusarvoina termoplastisten eristysten maksimijohdinlämpötiloja, vaikka näissä kaapeleissa voi olla myös PEX-eristys.
Komitea: CEN/TC 252 (Child care articles)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
This document specifies safety requirements relating to materials, construction, performance, packaging and labelling of soother holders. NOTE 1 See B.1. It includes test methods for the mechanical and chemical requirements specified. This document covers products for children from birth to 36 months of age, alike the soothers to which these items are connected to. This document is intended to provide safety requirements for soother holders. All products that allow the attachment of a soother intended for babies and young children to any other object are included in the scope. The soother holder has a holding device at one end for the soother, a garment fastener that attaches to any other product, e.g. the child’s garment and a connecting device linking these parts. The safety requirements of products that a soother holder attaches to are not considered in this standard. Where a soother holder is considered to have significant play value, the soother holder is expected to meet the safety requirements for toys as stated in the Toy Directive 2009/48/EC [6] in addition to those in this document. NOTE 2 See B.2.
Komitea: CEN/TC 12 (Oil and gas industries including lower carbon energy)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2023-09-22
LaajennaSupista
 
Komitea: ISO/TC 292 (Security and resilience)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-25
LaajennaSupista
 
This document provides guidelines for the design, construction, use and maintenance of hardened protective shelters (further referred to in this standard as “shelters”). It offers guidance related to the parts, features, equipment, actions and responsibilities related to each phase of the life cycle of a shelter. This document is intended for organizations or individuals being responsible for or involved in decision-making, planning, implementation, administration, use or upkeep of shelters, such as local, regional and national governments, civil protection agencies, first responders and businesses such as designers, constructers and equipment suppliers. This document does not cover the minimum requirements or exact specifications for the properties of or actions related to a shelter, as these normally are detailed in national legislation and regulations of each country; nor does it cover rapidly erected temporary shelters, such as lightweight canvas weather shelters, other tarp tent shelters, or metal and container shelters.
 
Tiedoksi lausunnonantajalle:
 
Lausunnon ensisijaisena tarkoituksena on vastaanottaa kommentteja ja kannanottoja suomalaisilta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta standardiluonnoksen teknistä sisältöä ja hyväksymistä koskien. Vastaa kohdassa ’Ota kantaa’ tulisiko tämä standardiluonnos hyväksyä maailmanlaajuiseksi ISO-standardiksi. Kantasi ja kommenttisi otetaan huomioon Suomen kannan muodostamisessa lausunnon eräännyttyä.
 
Yllä olevan lisäksi keräämme tällä lausunnolla kannanottoja standardiluonnoksen vahvistamiseksi kansalliseksi SFS-ISO-standardiksi. Jätä kommenttisi tätä koskien kohdassa ’Lue ehdotus’  tulisiko tämä ISO-standardiluonnos vahvistaa kansalliseksi SFS-ISO-standardiksi*.
 
*SFS:n tehtävänä on ylläpitää suomalaista SFS-standardikokoelmaa. Maailmanlaajuisten standardien kohdalla ISO vahvistaa standardin ensin, ja Suomi päättää sen jälkeen, vahvistaako se standardin vai ei. Vahvistamispäätökseen vaikuttaa alan suomalainen näkemys ja kiinnostus vahvistettavaan standardiin.
 
Komitea: ISO/TC 292 (Security and resilience)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-26
LaajennaSupista
 
This document gives guidance on the enterprise protective security architecture and the framework of protective security policies, processes and controls necessary to mitigate and manage security risks across the protective security domains, including:
 
a) security governance;
b) personnel security;
c) information security;
d) cyber security;
e) physical security.
 
This document is applicable for any organization.
Komitea: ISO/TC 142 (Cleaning equipment for air and other gases)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-26
LaajennaSupista
 
This document stipulates a measuring method for the distribution of thickness, area mass, gas permeability and collection efficiency in the filter medium, and applies to both woven and non-woven filter medium. This document provides a method for sampling specimen (position, size and number) from the filter medium required to obtain its performance distribution accurately. The purpose of this document is to provide more accurate information about the morphology of the filter medium for users, and not to compare grade the performance of the filter medium.
Komitea: ISO/IEC JTC 1/SC 29 (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-27
LaajennaSupista
 
Komitea: ISO/IEC JTC 1/SC 29 (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-27
LaajennaSupista
 
Toimialayhteisö: Yhteinen Toimialaliitto
Komitea: ISO/TC 204 (Intelligent transport systems)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-27
LaajennaSupista
 
This International Standard provides a description of the primary services that have been internationally defined to promote consistency among implementations; implementations can provide any of these services in combination with any other services that are appropriate. This document organizes ITS services by defining service groups, which are placed into one of several service domains. Each service group contains one or more individual services, each of which is described. This International Standard is intended for use by at least two groups of people involved in the ITS sector. The first group is those looking for ideas about the services that ITS implementations can provide and the second is those who are developing standards. For the first group, this International Standard provides service descriptions that can act as the catalyst for more detailed descriptions. The level of detail can differ from one ITS implementation to another, depending on whether or not a national ITS architecture is involved, and whether this architecture is based directly on services, or on groups of functions. The service descriptions in this standard are pitched at a high-level as too much detail can be prescriptive and reduces flexibility. For standards developers, this International Standard is applicable to the working groups of ISO TC204 and other Technical Committees who are developing standards for the ITS sector. This International Standard is designed to provide information and explanation of services that can form the basis and reason for developing standards. Due to its nature, this document is largely advisory and informative with minimal requirements. It is designed to assist the integration of services into a cohesive reference architecture, thereby promoting interoperability and the use of common data definitions. Specifically, services defined within the service groups can be the basis for definition of 'use cases', 'user needs' or "user service requirements' depending on the methodology being used to develop the resultant ITS architecture functionality, along with definition of applicable data within data dictionaries, as well as applicable communications and data exchange standards.
Komitea: ISO/IEC JTC 1/SC 29 (Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-27
LaajennaSupista
 
Komitea: ISO/TC 20/SC 14 (Space systems and operations)
Alkuperä: ISO
Määräpäivä: 2023-09-27
LaajennaSupista
 
This document specifies a procedure for determining the loading level of a qualification test of a launch vehicle structure and takes into account all the minimum allowable strength characteristics necessary for these structures.
Komitea: CEN/TC 165 (Waste water engineering)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2023-09-28
LaajennaSupista
 
This European Standard specifies the design principles and performance requirements for secondary treatment by biological fixed-film reactors at wastewater treatment plants for more than 50 PT. The primary application is for wastewater treatment plants designed for the treatment of domestic and municipal wastewater. Biological fixed film reactors include biological trickling filters, rotating biological contactors, submerged bed reactors and biofilters. Differences in wastewater treatment throughout Europe have led to a variety of systems being developed. This standard gives fundamental informations about the systems; this standard has not attempted to specify all available systems. Detailed information additional to that contained in this standard may be obtained by referring to the Bibliography.