SESKO

Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2021-05-31
LaajennaSupista
 
Standardia EN 50341-1 (Osa 1) sovelletaan Suomessa vain täydennettynä tällä Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt sisältävällä standardilla EN 50341-2-7 (NNA). Standardin vaatimuksia sovelletaan myös pienjännitteillä (alle 1 kV vaihtojännitteillä) toimi-viin ilmajohtoihin. Mekaanisen mitoituksen vaatimuksia voidaan soveltaa myös tasasähköl-lä toimiviin ilmajohtoihin, joiden sähköiset vaatimukset esitetään projektispesifikaatiossa. Tätä standardia sovelletaan vain uusiin ilmajohtoihin.
Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: CEN/TC 123 (Lasers and photonics)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2021-06-10
LaajennaSupista
 
Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: CEN/TC 123 (Lasers and photonics)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2021-06-10
LaajennaSupista