SESKO

Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: CEN/TC 123 (Lasers and photonics)
Alkuperä: CEN
Määräpäivä: 2017-12-13
LaajennaSupista
 
Toimialayhteisö: SESKO
Komitea: SFS (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)
Alkuperä: SFS
Määräpäivä: 2018-01-05
LaajennaSupista